ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. โครงการจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 57  
 2. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 3. โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 70  
 4. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 5. ครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 124  
 6. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 7. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 111  
 8. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 9. เศรษฐกิจพอเพียง วิธีชีวิตใหม่ สู้ภัยโควิด-19  || 15 ส.ค. 2563 : อ่าน 112  
 10. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 11. ประกาศขยายระยะเวลาเรียน  || 19 ก.ค. 2563 : อ่าน 106  
 12. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 13. ตู้ปันสุข รักและห่วงใย ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน  || 14 พ.ค. 2563 : อ่าน 98  
 14. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 15. ตู้ปันสุขสู้ COVID-19  || 13 พ.ค. 2563 : อ่าน 97  
 16. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 17. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 215  
 18. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 19. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 558  
 20. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 21. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 1147  
 22. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 23. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 499  
 24. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 25. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 650  
 26. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 27. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 599  
 28. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 29. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 652  
 30. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 31. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 581  
 32. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 33. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 827  
 34. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 35. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 704  
 36. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 37. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 644  
 38. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 39. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 678  
 40. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 41. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 642  
 42. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 43. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 646  
 44. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 45. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 591  
 46. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 47. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 625  
 48. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 49. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 603  
 50. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 51. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 611  
 52. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 53. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 549  
 54. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 55. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 489  
 56. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 57. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 391  
 58. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 59. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 430  
 60. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 61. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 500  
 62. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 63. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 490  
 64. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 65. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 485  
 66. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 67. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 417  
 68. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 69. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 369  
 70. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 71. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 401  
 72. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 73. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 330  
 74. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 75. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 590  
 76. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 77. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 424  
 78. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 79. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 384  
 80. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 81. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 350  
 82. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 83. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 679  
 84. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 85. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 727  
 86. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 87. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 411  
 88. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 89. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1088  
 90. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 91. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 685  
 92. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 93. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 327  
 94. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 95. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 784  
 96. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 97. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 362  
 98. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 99. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 336  
 100. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 101. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 431  
 102. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 103. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 312  
 104. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 105. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2140  
 106. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 107. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 333  
 108. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 109. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 303  
 110. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 111. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1092  
 112. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 113. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 629  
 114. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 115. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 770  
 116. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 117. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 335  
 118. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 119. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 853  
 120. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 121. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 381  
 122. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 123. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 630  
 124. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 125. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 372  
 126. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 127. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 390  
 128. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 129. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 358  
 130. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 131. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 350  
 132. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 133. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 369  
 134. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 135. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 319  
 136. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 137. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 385  
 138. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 139. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 368  
 140. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 141. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 401  
 142. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 143. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 677  
 144. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 145. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 497  
 146. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 147. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 444  
 148. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 149. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 472  
 150. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 151. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 469  
 152. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 153. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 435  
 154. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 155. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 744  
 156. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 157. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 617  
 158. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 159. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 507  
 160. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 161. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 498  
 162. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 163. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 547  
 164. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 165. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 552  
 166. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 167. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 609  
 168. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 169. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 868  
 170. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 171. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 848  
 172. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 173. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 679  
 174. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 175. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1116  
 176. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 177. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 899  
 178. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 179. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 877  
 180. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 181. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 702  
 182. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 183. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 691  
 184. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 185. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 713  
 186. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 187. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 683  
 188. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 189. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 662  
 190. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 191. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 713  
 192. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 193. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 912  
 194. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 195. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 901  
 196. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 197. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 826  
 198. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 199. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 804  
 200. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 201. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 655  
 202. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 203. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1006  
 204. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 205. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1130  
 206. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 207. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 825  
 208. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 209. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 498  
 210. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 211. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 867  
 212. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 213. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 642  
 214. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 215. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 675  
 216. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 217. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 550  
 218. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 219. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 597  
 220. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 221. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 465  
 222. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 223. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 558  
 224. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 225. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 511  
 226. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 227. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 702  
 228. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 229. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 780  
 230. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 231. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 769  
 232. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 233. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 538  
 234. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 235. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 664  
 236. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 237. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 625  
 238. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 239. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 419  
 240. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 241. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 597  
 242. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 243. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 703  
 244. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 245. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 827  
 246. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 247. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 719  
 248. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 249. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 907  
 250. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 251. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 465  
 252. (Last Open : 20 ต.ค. 2563)
 253. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 598  
 254. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 255. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 576  
 256. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 257. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 645  
 258. (Last Open : 21 ต.ค. 2563)
 259. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 952  
 260. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)
 261. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 560  
 262. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 263. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 793  
 264. (Last Open : 18 ต.ค. 2563)
 265. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 543  
 266. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 267. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 750  
 268. (Last Open : 23 ต.ค. 2563)
 269. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 598  
 270. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 271. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 530  
 272. (Last Open : 19 ต.ค. 2563)
 273. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 594  
 274. (Last Open : 22 ต.ค. 2563)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com