วุฒิโส, . 2018 Jul 31. คำสั่งทางปกครอง: ความท้าทายในวิชาชีพพยาบาล. วารสารวิชาการ. [Online] 4:1