นาคศรีสังข์, ., & กำบุญ, . 2019 Jan 21. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่านมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP). วารสารวิชาการ. [Online] 4:2