ทวีสิน, ., & วงษ์สวัสดิ์, . 2019 Jan 22. ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการ. [Online] 4:2