แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ

  • วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

-

Published
2018-09-03
How to Cite
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, วารสารวิชาการ. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 347-350, sep. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/197>. Date accessed: 24 apr. 2019.