แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ

  • วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

-

Published
2019-01-25
How to Cite
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, วารสารวิชาการ. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 427-430, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/236>. Date accessed: 17 sep. 2019.