หากสถาบันการศึกษาใด มีความประสงค์จะสั่งซื้อวารสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com