ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ดร. ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ดร. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (วิชาการ) 083-5184276
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-6257303
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.อรรถพล หล้าสมบูรณ์ (สำนักประกันคุณภาพ) 083-4927692
 • อ.สมศรี โปแซะ (การเงิน) 084-0344228
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 086-4289003
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 086-4301887
 • Fax : 054-887-189

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com