ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา (8 ก.พ. 2559)

        คณะครูอาจารย์และนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เดินทางสู่ 12 ปันนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 30 - 2 ก.พ. 2559 โดยเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยสิบสองปันนาและการบริหารจัดการองค์กรด้านธุรกิจ  ตลอดไปจนถึงศิลปวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของอาเซียน+3

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 996


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com