ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า (4 ก.ค. 2559)

             ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และโครงการธรรมชาติสู่โรงเรียน ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จริม ซึ่งได้จัดทำโครงการร่วมกัน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 976


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com