ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า (17 พ.ย. 2559)

          ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด โดยศูนย์นี้มีห้องประชุมทางไกล ระหว่างธนาคารในประเทศ (เชียงรายเปิดเป็นศูนย์ที่ 4) และสาขาของธนาคารในต่างประเทศ อีก 32 สาขา สามารถให้บริการข้อมูล และทำธุรกรรมการเงิน ระหว่างประเทศได้รวดเร็ว สามารถตอบคำถามได้จากประเทศที่ทำการค้าด้วยกัน รวมทั้งสามารถสอบถามประวัติทางการเงินของคู่ค้าในประเทศนั้นๆ ได้ หลังจากพิธีเปิด ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างศูนย์เชียงราย ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานย่างกุ้ง เมียนมา เวลา 11.00 น. ณ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chen Yen Song ผู้บริหารบริษัทในเครือ Grobest Group ประเทศใต้หวัน เพื่อเจรจา และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มี น.ส.กาญจนา คำพุฒ นศ. MBA ของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ในฐานะประธานสหกรณ์ ประมงพาน จำกัด ได้เข้าร่วมเจรจาด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 981


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com