ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea) (8 ธ.ค. 2559)

        ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2559 โดยศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเกาหลีใต้

ภาพข่าว : Facebook

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1008


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com