ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (31 มี.ค. 2560)

            ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ดร.พีระ พันธ์ุงาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 50 แห่ง ในโครงการ "จังหวัดสะอาด" โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1102


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com