ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี (13 ส.ค. 2560)

       สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา จัดงานวันสถาปนา สถาบันวิทยาการการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ 3 ปี  วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้ามีการไหว้ศาลพระชัยมงคล และมีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูป ช่วงพิธีเปิดงานมีอาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์และอุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีอาจารย์แววตา พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ประธานการจัดงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในงานมีการแสดงชุดการรำอวยพรจากนักศึกษาชมรมฟ้อนรำ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรีจำนวนกว่า 200 ทุน ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมมหกรรมวิชาการ การแสดงผลงานและนิทรรศการเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อชุมชนของนักศึกษา อีกทั้งการแสดงดนตรีของนักศึกษาชมรมดนตรี ซึ่งมีนักศึกษาร่วมงานกว่า 2,000 คน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1384


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com