ข่าวประชาสัมพันธ์
"มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3" (21 ม.ค. 2561)

                สถาบันการจัดการแห่งแปซิฟิคจัดงาน "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันแห่งแปซิิฟิคและประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเชิงวิชาการและผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 2561

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1197


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com