ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค" (21 ม.ค. 2561)

           โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิมลไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานและกล่าวเปิดในพิธี พร้อมทั้งในงานมีการแสดงแสง สี เสียงในชื่อชุดว่า "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นภูกามยาว" และการประกวดร้องเพลงในรอบสุดท้าย โดยไฮไลท์สำคัญคือการประกวด "ดาว-เดือน แปซิฟิค"

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1239


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com