ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง (1 ก.ค. 2561)

          ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียน นักศึกษาผู้นำชุมชนตลอดจนผู้มีความสนใจภายในชุมชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 846


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com