ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการใช้โปรแกรม LMS (10 พ.ย. 2561)

            ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดอบรมการใช้โปรแกรม LMS ให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางสถาบันได้พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์ และเป็นการเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 730


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com