ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย" (16 ธ.ค. 2561)

         ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์รับสมัครและจัดหาทุน สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย" ณ บ้านสันปูเลย ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ และผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1148


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com