ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (11 ธ.ค. 2562)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคพร้อมด้วยคณะคณาจารย์ นำนักศึกษา ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน วันที่ 7-10 ธันวาคม 2562 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอุปนายกสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตรา สามัคคีธรรม ร่วมเดินทาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการศึกษา ของประเทศเพื่อนบ้านในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1015


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com