ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (14 ธ.ค. 2562)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ"การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านแสงทองเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ และผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 988


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com