ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว" (16 ธ.ค. 2562)

            ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสถาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว" ณ ชุมชนบ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1048


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com