ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน” (21 ธ.ค. 2562)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน” ณ วัดสันกองพัฒนาราม ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ พระคุณเจ้า นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1065


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com