ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020 (18 ม.ค. 2563)

          มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (CTECH) โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและผู้บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา รวมทั้งวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดร้องเพลงระดับภาคอีกด้วย และยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการศึกษา,การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ,การประกวดร้องเพลงของนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ทั่วภาคเหนือ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1365


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com