ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562 (15 ส.ค. 2563)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิด โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 886


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com