ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet (25 มี.ค. 2564)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Google Meet) พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุภัสรา บุญเรือง งานบัณฑิตศึกษา และอาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 338


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com