ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่ (17 ธ.ค. 2564)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วิทยาเขตนิมิตใหม่ ณ ที่ตั้ง 7/7 หมู่ 14 ถนนเทศบาลลำลูกกา 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยประธานในพิธี ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ผู้รับใบอนุญาต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคประธานบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์และอุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อธิษฐานจิต ตอกไม้มงคล วางใบเงินใบทองใบนาค วางพลอยนพเก้าที่ก้นหลุมศาลและประกอบพิธีตามลำดับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 637


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com