ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง" (13 ก.พ. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบัณฑิตจิตอาสา “ส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนา โรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งละคร” อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 362


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com