ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ (28 มิ.ย. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานธุรกิจ โดยวิทยากรพิเศษ คุณประตินันท์ กันคำบำรุงทรัพย์ พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ นักเรียน นักศึกษา ในวันอังคาร ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.- 15.00 น. ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 56


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com