ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม (30 พ.ค. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวาดภาพมงคล ลายคำ น้ำแต้ม โดยวิทยากรพิเศษอาจารย์ ดร.นิตยา วงค์ยศ ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันฯ นักเรียน นักศึกษา เวลา 09.00 น. วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 59


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com