ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558 (2 ธ.ค. 2558)

         การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 228 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1056


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com