ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (9 พ.ค. 2560)

          สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1360


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com