ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค (15 ส.ค. 2563)

            ดร.นิตยา วงศ์ยศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิด โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจำ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1151


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com