ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19 (28 ส.ค. 2564)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในการเปิดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ยุคโควิด-19 โดยมีวิทยากรพิเศษ ได้ร่วมเสวนา ในครั้งนี้ นายวัชรา ค้าขาย นักพัฒนาสังคมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา นายอภิชา ตระสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเกชา ใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านท้องถิ่น พร้อมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม ผ่านทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 605


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com