ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง" (1 ส.ค. 2565)

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการบัณฑิตจิตอาสา "พัฒนาชุมชนวัดพระธาตุจอมแจ้ง" ณ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 609


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com