ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ (27 พ.ย. 2565)

           รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม  บ้านสวนศรัณย์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 458


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com