ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564 (19 ธ.ค. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ผู้ประศาสน์การก่อตั้งสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและ บัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1078


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com