ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 (14 ม.ค. 2566)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายก สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 438


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com