ข่าวประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.พ. 2566)

นักศึกษามหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ทัศนศึกษาดูงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อการบรรยาย บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 300


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com