ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน (21 ก.พ. 2566)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เข้าร่วมโครงการ FIN ARCHITECH สถาปนิกทางการเงิน จากท่านวิทยากรคุณจาตุรงค์ ศิลป์วิทยารักษ์ ผู้บริหารส่วนพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน ณ ห้อง 228 สถาบันวิทยาการแห่งแปซิฟิค วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 340


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com