ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (9 พ.ย. 2566)

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ดำเนินการจัดสัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในหัวข้อ โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยากรโดย คุณประตินันท์ กันคำบำรุงทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญ ณ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 76


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com